Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:623 (2018-2019)
Innlevert: 18.12.2018
Sendt: 18.12.2018
Besvart: 02.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Eirik Faret Sakariassen (SV)

Spørsmål

Eirik Faret Sakariassen (SV): I budsjettdokumentet fra Justis- og beredskapsdepartementet fremgår det at de nye redningshelikoptrene ikke vil være i drift innen utgangen av 2021, men at «Tidspunkt for driftssetting er til vurdering».
Når kan vi forvente en avklaring av tidspunktet for driftsettelse av de nye AW101-helikoptrene, og kan statsråden garanterer at Sea King-systemet vil kunne operere på tilfredsstillende beredskapsnivå til de nye er innfaset?

Begrunnelse

Stavanger Aftenblad har den siste tiden vist gjennom ulike oppslag hvordan innfasingen av de nye redningshelikoptrene (AW101) stadig er blitt utsatt, og at Sea King-systemet er presset. Sist i artikkel av 12. desember 2018.
Det er alvorlig at vi stadig får beskjed om at innfasingen av nye redningshelikoptre blir utsatt, og at vi nå ikke engang har et tidspunkt og et mål for når de skal være på plass.
Langs kysten og i distriktene er vi avhengig av å ha en god helikopterberedskap, da tåler vi ikke mange dager uten noe beredskap i det hele. Når Sea King-systemet opererer på maks og er presset, så sier det seg selv at innfasingen av nye bør komme på plass.

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Tidspunktet for idriftsetting av de første redningshelikoptrene er fortsatt til vurdering. Det pågår et planleggingsarbeid mellom Forsvarsdepartementet ved forsvarssektoren og Justis- og beredskapsdepartementet ved NAWSARH-prosjektet. Stortinget vil bli informert om saken på egnet måte og så snart det lar seg gjøre.
Sea King skal utgjøre hovedkapasiteten frem til de nye redningshelikoptrene er innfaset. Nedtrappingsplanen for Sea King vurderes løpende i sammenheng med arbeidet med innfasingen av AW101. Det pågår en tett dialog mellom Forsvarsmateriell, Luftforsvaret og NAWSARH-prosjektet. Justis- og beredskapsdepartementet følger situasjonen nøye.
Forsvaret ved 330-skvadronen leverer fortsatt tjenester av høy kvalitet og i henhold til de målsettinger som er satt for tjenesten. Jeg er trygg på at redningshelikopterberedskapen vil bli ivaretatt frem til de nye redningshelikoptrene er innfaset. Disse vil ha langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær enn dagens Sea King-maskin. Den norske redningstjenesten vil derfor bli vesentlig styrket - både over hav og land.