Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:717 (2018-2019)
Innlevert: 11.01.2019
Sendt: 11.01.2019
Til behandling

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvilken utredning ligger til grunn for denne omorganiseringen og utflyttingen, og hvorfor involveres ikke Stortinget i beslutningen, feks i den varslede stortingsmeldingen om forbrukerpolitikk som ventes ila våren?

Begrunnelse

All klagebehandling, som til nå har vært delt mellom flere etater, skal samles hos Forbrukertilsynet, mens Forbrukerrådet blir rendyrket som interesseorganisasjon. Ansatte i Oslo flyttes til Skien.

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda C. Hofstad Helleland: Svaret er ennå ikke tilgjengelig