Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:748 (2018-2019)
Innlevert: 16.01.2019
Sendt: 17.01.2019
Besvart: 24.01.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Tyrkia truer med å invadere den kurdiske Rojava-regionen i Nord-Syria, og starte en krig mot regionens minoriteter og SDF(Syrias Demokratiske Styrker)-bakkealliansen i den internasjonale koalisjonen mot ISIS, akkurat i det SDF er i ferd med å eliminere restene av terrororganisasjonen øst for Eufrat, på tross av kurderne der ikke utgjør noen sikkerhetsfare for Tyrkia.
Hva er Norges offisielle standpunkt når det gjelder Tyrkias trusler og aggressive holdning overfor kurdere og andre minoriteter i Nord-Syria?

Begrunnelse

Rojava, Nord-Syria er og har vært den tryggeste delen i det krigsrammede landet. Mens resten av Syria er i totale ruiner etter 8 år med krig, har regionen manifestert seg og konstituert et flerkulturelt lokaldemokrati, basert på en sosial kontrakt mellom regionens lokale innbyggere som inkluderer, frihet (inkludert religionsfrihet), brorskap, kvinners fulle rettigheter og et økologisk samfunn. Regionen huser og beskytter også titusenvis av syriske og irakiske flyktninger. Dette parallelt med at SDF sine styrker ved fronten, fortsetter sine redningsoperasjoner og daglig redder sivile fra ISIS. Tyrkia har siden Rojava/Nord-Syria ble fri fra ISIS og Assad konstant truet med invasjon og krig. Daglig angriper tyrkiske styrker lokale bønder og sivilbefolkningen, langs grenseområdene. Tyrkias forbrytelser og fiendtlige holdning ble avdekket under deres invasjon av Afrin; demografisk endring, plyndring, kidnappinger, daglig tortur og forsvinninger, alt dette veldokumentert av FN og menneskerettighetsorganisasjoners rapporter.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Syriakonflikten har vart i mange år og er komplisert. Mange aktører er involvert. Når det gjelder Tyrkias rolle, vil jeg vise til at regjeringen har uttrykt forståelse for Tyrkias sikkerhetsbekymringer, men har tydelig understreket viktigheten av at Tyrkia respekterer begrensninger som ligger i folkeretten når det gjelder selvforsvar mot ikke-statlige grupper på en annen stats territorium. Tyrkia må ikke gå lenger enn det som er nødvendig og proporsjonalt for å avverge angrep inn på tyrkisk territorium.