Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1219 (2018-2019)
Innlevert: 14.03.2019
Sendt: 14.03.2019
Besvart: 18.03.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Torhild Bransdal (KrF)

Spørsmål

Torhild Bransdal (KrF): Statsråden har uttalt at det tas sikte på å iverksette et identitetsavklaringsprogram for irakere som er omfattet av Stortingets vedtak 505 1. mars 2016 denne våren. Dette er KrF svært tilfreds med.
Har statsråden besørget at riksadvokaten er kjent med flertallets merknad i Innst S 16 (2018-2019), jf. Prop 1 S (2018-2019), om at man ønsker å gjennomføre programmet med høyest mulig deltakelse og i tråd med tidligere praksis?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Riksadvokaten er kjent med flertallets merknad i Innst. 16 S (2018-2019), jf. Prop. 1 S (2018-2019), om at man ønsker å gjennomføre programmet med høyest mulig deltakelse og i tråd med tidligere praksis.