Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1231 (2018-2019)
Innlevert: 15.03.2019
Sendt: 15.03.2019
Besvart: 22.03.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Et parlamentsmedlem fra Folkenes demokratiske parti (HDP) har sultestreiket siden 7.11.18. Over 300 andre deltar i sultestreikene, som et nødrop til verdenssamfunnet om å legge press på Tyrkia for å oppheve isolasjonen av Abdullah Öcalan. At isolasjonen avsluttes anses som en avgjørende forutsetning for å få i gang fredssamtalene som president Erdogan avbrøt.
Hvordan mener statsråden at Norge kan bidra til at fredsforhandlingene blir gjenopptatt og gjøres det noe konkret for at isolasjonen avsluttes?

Begrunnelse

Leyla Guven er parlamentsmedlem fra Folkenes demokratiske parti (HDP) som er det tredje største partiet i det tyrkiske parlamentet. Guven ble fengslet 28. januar 2018. Begrunnelsen for arrestasjonen var hennes kritikk av Tyrkias folkerettsstridige invasjon av Afrin i Nord-Syria. Etter det siste rettsmøtet i januar ble hun løslatt, men rettsprosessen mot henne fortsetter.
Leyla Guven startet sultestreik 7. november 2018. Hennes krav er opphevelse av isolasjonen av livstidsdømte Abdullah Öcalan. Hun legger vekt på det internasjonale samfunnets ansvar for å fordømme Tyrkias ulovlige isolasjon av Abdullah Öcalan.
Som utenriksministeren kjenner til, har Öcalan siden 1999 sonet en livstidsstraff på fangeøya Imrali. Behandling av Öcalan bryter med menneskerettighetene og internasjonal rett. Fredsprosessen fra høsten 2012 fram til våren 2015 viste at deltakelse fra Öcalan var avgjørende for de framskrittene som ble nådd. Den totale isolasjonen siden april 2015, bare avbrutt av to korte besøk av hans bror, har blokkert nye fredsforhandlinger.
HDP og mange andre fremmer krav om at Europarådets komité for beskyttelse mot tortur (CPT) skal få besøke han på Imrali og avlegge en offentlig rapport om hans tilstand. Dette kravet bør ikke være vanskelig å støtte. For oss er det utenkelig at parlamentarikere må sultestreike for noe som i utgangspunktet er beskyttet av menneskerettighetene og internasjonal rett. Dette skjer nå i et land som Norge er alliert med.
Leyla Guvens situasjon er livstruende. For henne er kampen for en rettferdig fredsløsning i Tyrkia det aller viktigste. Andre politiske fanger og aktivister i mange land deltar også i sultestreikene som altså er et nødrop til verdenssamfunnet om å legge press på Tyrkia for å få i gang de fredssamtalene som president Erdogan stoppa våren 2015. Ingen kan forutsi hva som kan skje hvis en eller flere av de sultestreikende dør. Tyrkia har hovedansvaret, og Norge som er alliert med Tyrkia gjennom NATO, har et særlig ansvar.
I Tyrkia risikerer folk mer enn livstidsfengsel for å bruke sin ytringsfrihet. Forfølgelsen av HDP bryter med alle rettsstatsprinsipper og hindrer muligheten for fred. Jeg har tidligere spurt statsråden om hun vil legge press på Tyrkia for at Europarådets komite for beskyttelse mot tortur får besøke Öcalan på Imrali, og om hun vil legge press på Tyrkia for at hans advokater får besøke han på Imrali.
Den kritiske situasjonen gjør det nødvendig å få et konkret svar fra utenriksministeren.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 598 (2018-2019) fra representanten Bjørnar Moxnes, bl.a. vedrørende soningsforholdene for Öcalan.

Situasjonen når det gjelder menneskerettigheter og rettsstatens stilling i Tyrkia er bekymringsfull. Dette har regjeringen gitt uttrykk for gjentatte ganger både bilateralt og i multilaterale fora. Vi har samtidig understreket betydningen av Tyrkias plikt til å overholde internasjonale forpliktelser, herunder ytringsfrihet.

Vi har også understreket betydningen av at konflikter må løses politisk med fredelige og demokratiske midler. Dette gjelder begge parter. Vi tar avstand fra PKKs bruk av væpnet vold som virkemiddel for å oppnå politiske mål. Regjeringen oppfordrer både PKK og Tyrkia til å løse konflikten gjennom politiske forhandlinger.

Regjeringen støtter Europarådets arbeid for å verne om menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper i Tyrkia. Europarådet følger situasjonen i Tyrkia tett og behandler den i flere av sine organer. Den europeiske komiteen for forebygging av tortur (CPT) har kontakt med Tyrkia om soningsforholdene til Öcalan, om bl.a. adgangen til å motta besøk av slektninger og advokater. CPT er ikke nektet tilgang til Öcalan av tyrkiske myndigheter. Regjeringen mener støtte til Europarådets og CPTs arbeid representerer det viktigste virkemidlet i arbeidet for å sørge for at Öcalans soningsforhold er i henhold til Tyrkias internasjonale forpliktelser.