Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1305 (2018-2019)
Innlevert: 25.03.2019
Sendt: 25.03.2019
Besvart: 02.04.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Nina Sandberg (A)

Spørsmål

Nina Sandberg (A): Hva er status for oppstart av bygging av nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy, og hvordan sikres vikingskip og gjenstander fram til nybygg er klart?

Begrunnelse

I Granavollen-plattformen slår regjeringen fast at den vil starte arbeidet med bygging av Vikingtidsmuseet på Bygdøy.
Universitetet i Oslo og Kulturhistorisk museum har vært tydelige på at det haster med nytt bygg for å kunne ta vare på kulturarven fra vikingtiden.
Statsråden poengterer også dette, senest i stortingsdebatten om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, den 19. februar i år. Nytt museumsbygg er en forutsetning for å kunne ta vare på vikingskipene på en ordentlig måte. I mellomtiden er det vesentlig at gjenstander og skip ivaretas forsvarlig.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Arbeidet med planlegging av nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy har pågått over flere år. Det foreligger nå et kvalitetssikret forprosjekt med en godkjent kostnadsramme. Den viktigste årsaken til at det planlegges nybygg og rehabilitering av Vikingtidsmuseet på Bygdøy er behovet for å sikre og bevare skip og samlinger for fremtiden.

Det gjøres mye for å sikre skipene og samlingene frem til nybygget står ferdig. Vi må vite med sikkerhet at skipene tåler å bli flyttet på, at skipene ikke utsettes for fare under byggingen av det nye museet og at de plasseres trygt i nye lokaler. Det jobbes langs flere linjer for å sikre dette.

Hovedårsaken til at samlingen er i fare er at gjenstandene brytes ned innenfra. Samlingene er konservert med alun, som var en anerkjent metode på den tiden skipene ble gravet frem i 1904. Vi vet nå at metoden fører til at trematerialet forvitrer og brytes ned. Forskning på nye konserveringsmetoder og begrensning av skadeomfang er derfor svært viktig. Regjeringen har siden 2015 bevilget 35 mill. kroner til forskningsprosjektet Saving Oseberg, som utvikler nye metoder og kunnskap for å håndtere denne utfordringen. Regjeringen videreførte finansieringen av prosjektet i 2019 med 5 mill. kroner.

Det er også opprettet et eget sikringsprosjekt for samlingene. Sikringsprosjektet har arbeidet med å sikre skipene slik de står i dag, og med å utvikle metoder for sikker overflytting og plassering av skipene i nye bygg. Det har i dette arbeidet vist seg at skipene er sårbare for vibrasjoner. Skipene ville ikke tålt et jordskjelv på størrelse med det siste store jordskjelvet i Oslo for om lag 100 år siden. Det nye bygget prosjekteres for å bli jordskjelvsikkert og vesentlig bedre sikret mot andre typer vibrasjoner. Regjeringen har fra 2016 bevilget til sammen 15 mill. kroner til dette arbeidet. Oppfølgingen av sikringsprosjektet er planlagt som en del av byggeprosjektet, som det siden 2012 er bevilget ytterligere 85 mill. kroner til.