Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1349 (2018-2019)
Innlevert: 28.03.2019
Sendt: 29.03.2019
Besvart: 08.04.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Utenriksministeren har uttalt følgende i Stortinget om FNs migrasjonsplattform: "Det er ingen rettslige forpliktelser i denne plattformen om å endre norsk regelverk." Ifølge et dokument publisert av nettstedet Document.no, skal EU-kommisjonens juridiske avdeling imidlertid ha kommet til en annen konklusjon hva gjelder EU.
Innestår utenriksministeren for informasjonen hun gav Stortinget, og kan hun garantere for at plattformen ikke får konsekvenser for Norge gjennom våre avtaler med EU?

Begrunnelse

Utenriksministeren uttalte følgende i Stortinget 13. desember 2018, i forbindelse med utenriksministerens redegjørelse om FNs migrasjonsplattform:

"Vi har studert FNs migrasjonsplattform grundig. Det er ingenting i denne plattformen som svekker vår nasjonale suverenitet. Det er ingen rettslig forpliktelse i denne plattformen som forplikter oss til å liberalisere vår innvandringspolitikk. Det er ingen rettslige forpliktelser i denne plattformen om å endre norsk regelverk."

I det som angivelig skal være et notat fra EU-kommisjonens juridiske avdeling, legges det imidlertid til grunn en helt annen vurdering for EU og deres medlemsland. Her kan man blant annet lese på side 9 under punkt 46:

"It must be, therefore, concluded that the GCM has legal effects as it is able to decisively influence the content of the legislation adopted by the EU legislature."

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine M. Eriksen Søreide: I min redegjørelse for Stortinget om FNs migrasjonsplattform 13. desember i fjor, sa jeg at FNs migrasjonsplattform ikke er en internasjonal avtale, konvensjon eller traktat, og at den ikke er juridisk bindende. Plattformen blir et viktig politisk referansedokument, men det er opp til hvert enkelt land hvordan man følger den opp på nasjonalt nivå. Plattformen vil heller ikke i seg selv etablere folkerettslig sedvanerett. Dette var og er en korrekt fremstilling.

I den norske stemmeforklaring under selve avstemningen i FNs generalforsamling 19. desember, ble det også fremholdt at migrasjonsplattformen ikke er rettslig bindende og ikke i seg selv vil danne grunnlag for folkerettslig sedvanerett.

Vi har gjennom kontakt med EU fått bekreftet at det også er deres offisielle posisjon at migrasjonsplattformen ikke er rettslig bindende.