Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1597 (2018-2019)
Innlevert: 09.05.2019
Sendt: 10.05.2019
Besvart: 16.05.2019 av finansminister Siv Jensen

Nils Kristen Sandtrøen (A)

Spørsmål

Nils Kristen Sandtrøen (A): Hvordan er utviklingen i husholdningenes inntekt etter skatt per forbruksenhet fordelt på desiler fra 2013 og fram til i dag for hvert av fylkene i Norge i 2019-kroner?

Begrunnelse

Meld. St. 13 (2018-2019) viser at forskjellene øker i Norge. Utviklingen i husholdningenes inntekt etter skatt per forbruksenhet er spesielt slående. De 30 % med lavest inntekt har lavere inntekt i 2017 enn i 2013. Inntektsnedgangen for de ti prosentene med lavest inntekt er på -1,3 %. Samtidig drar de rikeste i fra, med en økning på 5,4 % i samme periode.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]