Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1674 (2018-2019)
Innlevert: 21.05.2019
Sendt: 22.05.2019
Besvart: 28.05.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): 29. november 2018 stemte det nederlandske parlamentet med overveldende flertall for en resolusjon om å kutte bistanden til den palestinske selvstyremyndigheten (PA) med 1,5 millioner euro, om ikke PA avslutter det finansielle insentivet til terrorisme gjennom «martyrfondet».
Vil utenriksministeren vurdere en tilsvarende reduksjon av bistanden til den palestinske selvstyremyndigheten (PA), i tråd med vedtaket i det nederlandske parlamentet?

Begrunnelse

PAs martyrfond skal i 2018 ha betalt ut omtrent 2,7 milliarder kroner til palestinere i israelske fengsler, inkludert personer dømt for grove terrorhandlinger, til deres familier, og til familier av drepte terrorister – såkalte martyrer. Utbetalingene skal være innrettet slik at de som sitter lengst inne vil motta mest penger. De som sitter inne for de groveste forbrytelsene og deres familiemedlemmer prioriteres dermed, og ordningen fungerer sådan som et insentiv til terrorvirksomhet. Hakim Awad, terroristen som brøt seg inn i et privat hjem i landsbyen Itamar i 2011 og drepte en hel familie på fem, inkludert en fireåring og en 2 måneder gammel baby, er blant dem som mottar en ikke ubetydelig sum via «martyrfondet». I følge Washington Post (14. mars 2018) mottar han rundt 14 000 dollar (over 120 000 kroner) i året, en sum som vil øke jo lenger han sitter inne.
PA har foreløpig nektet å slutte med slike utbetalinger, som skal være svært populære i befolkningen. President Mahmoud Abbas uttalte i fjor sommer følgende: «If we are left with one penny, we will spend it on the families of the prisoners and martyrs.”
Norge utbetalte nær 59 millioner kroner til offentlig sektor i det palestinske området i 2018 (jf. UDs tilskuddsportal). Norge har fått gjentatte forsikringer fra PA om at disse midlene ikke havner i «martyrfondet». Imidlertid tillater generøs støtte utenfra til eksempelvis utdanningssektoren, at PA selv kan prioritere å kanalisere store summer til martyrfondet. Ifølge en Verdensbankrapport (2007) er «martyrfondet» PAs mest generøse program. Norge kan ikke akseptere at terrorister og deres familier belønnes for volds- og drapshandlinger. Som leder av Giverlandgruppen for Palestina (AHLC), bør Norge stå frem som et eksempel for verdenssamfunnet på at denne type indirekte terrorfinansiering ikke kan aksepteres. En reduksjon av bistanden til PA vil sende et kraftig signal.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Norge er kritisk til de palestinske selvstyremyndigheters (PA) nåværende støtteordning til fanger og deres familier. Fra norsk side har det ved gjentatte anledninger blitt formidlet tydelig til selvstyremyndighetene at støtteordningen er uakseptabel. Norge arbeider for å endre støtteordningen, og leder nå, på vegne av andre berørte givere, en dialog med PA om spørsmålet.
De palestinske selvstyremyndighetene har gjentatte ganger siden 2013 forsikret norske myndigheter om at ingen norsk bistand til PA, inkludert budsjettstøtten, går til palestinske fanger.
Dette ble igjen bekreftet under mitt besøk til Ramallah i mars i år da jeg møtte president Mahmoud Abbas. Statsminister Erna Solberg fikk tilsvarende bekreftelse da hun møtte Abbas 10. februar.
Flere andre store givere, som Norge har tett dialog med i dette spørsmålet, har mottatt liknende forsikringer. Norsk budsjettstøtte formidles via Verdensbankens giverfond for budsjettstøtte til PA. Denne Verdensbankmekanismen etterlever høye internasjonale standarder for åpenhet og kontroll over pengebruken.