Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1727 (2018-2019)
Innlevert: 28.05.2019
Sendt: 28.05.2019
Besvart: 04.06.2019 av finansminister Siv Jensen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Mener finansministeren det er fare for at ytterligere lempinger av revisjonsplikten i Norge kan ha samme effekter som i Sverige?

Begrunnelse

I rapporten «Effekter på den ekonomiska brottsligheten efter avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag» fra den svenske Ekobrottsmyndigheten fra 2016 fremgår følgende som en av hovedkonklusjonene: «Avskaffandet av revisionsplikten är en riskfaktor för att bolag används som brottsverktyg.»
Granavolden-plattformen har følgende punkt: «Heve grensen for revisjonsplikt for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører.»

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Finansdepartementet vil vurdere virkningene av eventuelt å heve grensen for revisjonsplikt for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører. Det er naturlig i dette arbeidet å se hen til internasjonal utvikling og konsekvensutredninger gjennomført i andre land. Departementet er kjent med rapportene som er blitt utarbeidet i forbindelse med heving av grensen for revisjonsplikt i Sverige, og de vil inngå som en del av grunnlaget for departementets vurdering.