Skriftlig spørsmål fra Gaute Børstad Skjervø (A) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1792 (2018-2019)
Innlevert: 06.06.2019
Sendt: 06.06.2019
Besvart: 19.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Gaute Børstad Skjervø (A)

Spørsmål

Gaute Børstad Skjervø (A): Kan statsråden, i lys av FAFOs rapport "holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge" som avdekker at en bekymringsverdig stor andel av nordmenn har fordommer mot muslimer, fortsatt forsvare å bevilge 1,3 millioner kroner av fellesskapets midler til Human Rights Service?

Begrunnelse

I en undersøkelse fra organisasjonen No Hate kommer det frem at 1 av 10 nordmenn opplever netthets, mens 40 % av politikere sier de har valgt å ikke uttale seg om en sak fordi de frykter å bli møtt av hets, trakassering og trusler. En av de som har opplevd dette er statsminister Erna Solberg som VG 28. mai slo fast at den harde tonen i samfunnsdebatten kan bidra til å begrense demokratiet i Norge.
I FAFOs rapport 2019:3 «holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge» avdekkes det at en bekymringsverdig stor andel av nordmenn innehar fordommer mot minoritetspersoner. Blant de gruppene nordmenn er mest negativt innstilte mot, er personer med muslimsk tro. 16 % av nordmenn ønsker ikke å ha muslimer som naboer, mens hele 38 % av nordmenn ikke ønsker å ha en praktiserende muslim i familien. 44 % av de spurte ønsker heller ikke å ha en praktiserende muslim som statsminister, mens 46 % oppgir at de ikke synes det er greit med en hijabbærende kvinne som landets statsminister. Det er etter representantens skjønn ingenting som tilsier at det norske folk i seg selv er utpreget rasistisk anlagte, men vi vet at det er viktig å bekjempe fordommer og konspirasjonsteorier som er med på å omgjøre skepsis mot det fremmede til frykt og hat.
En betydelig bidragsyter i omtalen av islam og innvandring, er nettstedet Human Rights Service (HRS). Nettstedet har flere ganger omtalt muslimsk og- eller arabisk overtakelse av vestlige land. I kommentarer som «Europa er ferdig. Islam tar over» publisert 1. juni 2016, «Islam tar over: like mange praktiserende muslimer som katolikker» fra 28. mai 2019 og «Terror: svaret er internering og deportering» publisert 18. august 2017 bidrar nettstedet HRS til å omtale mennesker med muslimsk tro i et nedsettende fiendebilde. I sistnevnte eksempel skriver nettstedets informasjonsansvarlig Hege Storhaug at «Realitetene er at vi er i krig. De vil drepe oss, og de kommer ikke til å gi seg i morgen» før hun blant annet tar til orde for at Norge må «revurdere menneskerettigheter og konvensjoner».
Mens dette spørsmålet skrives, den 4. juni 2019, omhandler 12 av de 15 fremhevede sakene på nettstedet HRS islam og innvandring. Det er all grunn til å hevde at en slik fremstilling av minoritetspersoner med muslimsk tro ikke er et positivt bidrag til en konstruktiv tone i samfunnsdebatten.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: FAFO opplyser den 12.6.19 at de har trukket sin rapport «Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge», for korrigering før den publiseres på nytt. Jeg finner det derfor ikke hensiktsmessig å kommentere rapporten.