Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1849 (2018-2019)
Innlevert: 13.06.2019
Sendt: 14.06.2019
Besvart: 21.06.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Kirsti Leirtrø (A)

Spørsmål

Kirsti Leirtrø (A): Spørsmålstiller viser til dokument nr 15:776(2018-2019) innlevert 21.01.19 hvor spørsmålet var, hvilke kriterier er det som gjelder for tildeling av fergeavløsningsmidler. Nå er kommuneproposisjonen for 2020 lagt frem for stortinget, og undertegnede kan ikke si at stortingets anmodningsvedtak, eller ministerens løfte om en omtale av saken ligger i kommuneproposisjonen.
Hvordan vil regjeringen følge opp stortingets anmodningsvedtak vedr. nedbetalingstid og kapitalkostnader på fergeavløsning?

Begrunnelse

Svaret fra kommunalministeren på det skriftlige spørsmålet var at stortingets anmodningsvedtak om å foreslå endringer i ordningen slik at kapitalkostnader i mer fleksibel grad kan dekkes av staten vil regjeringen følge opp. Regjeringen vil på den bakgrunn vurdere nedbetalingstiden for bompengegjeld og håndteringen av kapitalkostnader i ferjeavløsningsordningen nærmere, og komme tilbake til stortinget med en omtale i kommuneproposisjonen for 2020.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Svaret er ennå ikke tilgjengelig