Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1947 (2018-2019)
Innlevert: 21.06.2019
Sendt: 24.06.2019
Besvart: 28.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

Une Bastholm (MDG)

Spørsmål

Une Bastholm (MDG): Hvilke tiltak vil landbruks- og matministeren iverksette for å løse dyrevelferdsproblemene i norsk svinehold som kom fram i NRK Brennpunkts dokumentar?

Begrunnelse

NRK Brennpunkts dokumentar den 19. juni om tilstandene i norsk svinenæring slo ned som en bombe i norsk offentlighet. Vold mot griser, syke og skadde dyr som ikke får behandling og kastrering uten bedøvelse blant lovbruddene som kom fram i dokumentaren.
Mattilsynets tilsynskontroller viser at det Brennpunkt-dokumentaren avdekker er en del av en større og sterkt bekymringsverdig trend. Da Mattilsynet gjennomførte uvarslet tilsyn ved 228 gårder i Rogaland i perioden 2017-2018, fant de avvik ved 166 av besetningene, blant annet manglende oppfølging av syke dyr.
Det fins en rekke tiltak som kan bidra til bedre dyrevelferd i svinenæringen. Noen av dem er å unngå overproduksjon, sikre tilgang til utearealer, benytte sunnere griseraser, erstatte kirurgisk kastrering med vaksine og å etablere et nasjonalt dyrepoliti.

Olaug V. Bollestad (KrF)

Svar

Olaug V. Bollestad: Det er alvorlige forhold som ble avdekket i Brennpunkt-dokumentaren. Filmen viste dårlige holdninger og brudd på regelverk hos flere svineprodusenter.

Myndighetene har de senere årene hatt en tett oppfølging av svinenæringen, og dette står fortsatt høyt på agendaen, både hos Mattilsynet og departementet. Målet er å bedre både kompetanse og holdninger hos produsentene. En samlet bransje har gått sammen og tatt tak for å løfte næringen. Det er laget et omfattende dyrevelferdsprogram, og det er innført obligatoriske veterinærbesøk.

Alle dyr skal ha det bra. Både myndighetene og næringen må nå fortsette arbeidet for å sørge for at bønder behandler dyrene godt.

På møte med næringen 26. juni konkluderte jeg med følgende nye tiltak:

- Forskriftsfesting av krav om at svineprodusenter deltar i dyrevelferdsprogrammet

- Innføring av kompetansekrav i dyrevelferdsprogrammet

- Vurdere å gjennomføre videoovervåking av slakteriene for å sikre god dyrevelferd

Jeg utfordret også næringen på å vurdere ytterligere tiltak og melde tilbake til meg innen 1. september. Jeg vil deretter ha et nytt møte med næringen.

Jeg kommer til å følge nøye med på det forbedringsarbeidet som nå må gjennomføres, slik at vi ser at tiltakene gir varig effekt. Vi skal drive et landbruk med god dyrevelferd.