Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:2049 (2018-2019)
Innlevert: 07.08.2019
Sendt: 07.08.2019
Besvart: 14.08.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Vil utenriksministeren gjøre som Sveits og Nederland og holde tilbake overføringer til UNRWA?

Begrunnelse

29. juli i år skrev Aljazeera om en intern UNRWA-rapport som beskriver interne forhold som er etisk problematiske. Dette skal dreie seg om maktmisbruk fra organisasjonens lederskap, nepotisme og diskriminering. Aljazeera melder videre den 1. august at både Nederland og Sveits som følge av rapporten suspenderer overføringer til UNRWA, og at Nederland nå konsulterer med andre givere.
Norge har i flere år vært en betydelig giver til UNRWA. Norge annonserte i april at det ville bli gitt et humanitært bidrag på 100 millioner kroner til UNRWA, som kommer i tillegg til 125 millioner kroner i kjernebidrag gitt tidligere i år. I 2018 bidro Norge totalt med 294 millioner kroner til UNRWAs arbeid. Å holde tilbake bidrag ville vært et kraftig signal om at funnene rapporten beskriver er uakseptable.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Det er rettet alvorlige anklager mot UNRWAs ledelse. Anklagene stammer fra en konfidensiell rapport fra UNRWAs eget etiske kontrollorgan, som nå behandles av FNs uavhengige kontrollorgan (UN Office of Internal Oversight Services, OIOS).

Norge er, som en stor og mangeårig giver til UNRWA, særlig opptatt av at organisasjonen ledes på en profesjonell, effektiv og gjennomsiktig måte. Sammen med en gruppe av de største giverne er Norge blitt orientert av stabssjefen til FNs generalsekretær og av OIOS om den pågående granskingen. Fra FN-sekretariatets side har det blitt tydelig understreket at anklagene som er under etterforskning foreløpig ikke tyder på mislighold av finansielle ressurser i form av korrupsjon, svindel eller misbruk av giverbidrag. De endelige konklusjonene vil først bli kjent når rapporten fra OIOS foreligger.

Fra norsk side har vi både overfor FN og UNRWAs leder gitt uttrykk for at det er viktig at anklagene blir gjenstand for en uavhengig granskning og får en snarlig avklaring. Vi vil forholde oss til konklusjonene fra den endelige etterforskningen og vurdere eventuelle reaksjoner når rapporten fra OIOS foreligger. Jeg forventer at UNRWA samarbeider fullt ut i prosessen, slik ledelsen har forsikret oss og andre givere om. Dette har jeg også gitt klart uttrykk for i en telefonsamtale med UNRWAs leder, Pierre Krähenbühl, fredag 9. august.

Norge utbetalte det årlige kjernebidraget på 125 millioner kroner i februar i år, i tillegg til 117 millioner kroner i humanitær støtte. Det er ikke lovet ytterligere bidrag for resten av 2019.

Jeg vil samtidig understreke betydningen av at UNRWA i denne situasjonen viderefører arbeidet med å ivareta grunnleggende behov hos den palestinske flyktningebefolkningen og bidra til økt stabilitet i regionen. Det er derfor positivt at UNRWA, til tross for organisasjonens vanskelige finansielle situasjon, har kunngjort at skolene nå vil åpnes som planlagt etter sommerferien.