Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:2140 (2018-2019)
Innlevert: 22.08.2019
Sendt: 22.08.2019
Besvart: 03.09.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Hvor mange lensmenn var det i Norge i 2015, og hvor mange lensmenn er det på landsbasis i dag?

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Før politireformen og de organisatoriske endringene med færre politidistrikter og tjenesteenheter (lensmannskontor og politistasjoner), var 259 tjenesteenheter ledet av en lensmann.

I dag har politiet 116 tjenesteenheter hvorav 58 er ledet av en lensmann.