Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2247 (2018-2019)
Innlevert: 04.09.2019
Sendt: 04.09.2019
Besvart: 10.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Er statsråden tilfreds med at arbeidsplasser sentraliseres som en del av regjeringens oppsplitting og konkurranseutsetting av jernbanen og kan statsråden gi noen form for garantier eventuelt pålegg til anbudsvinnende operatør/aktør om å benytte verkstedet i Skien og de øvrige verkstedene som BaneNor bygger og disponerer?

Begrunnelse

Avisen Varden har i et oppslag 03.09.19 en artikkel som viser at så mange som 13 personer kan miste arbeidet sitt ved Mantena sitt verksted i Skien. Dette kommer, ifølge artikkelen, som en direkte konsekvens av den oppsplittingen og konkurranseutsettingen som regjeringen har gjennomført av jernbanen og vil medføre at disse arbeidsplassene sentraliseres til Drammen eller Lodalen. Det er nå reist et spørsmål om framtiden til verkstedet i Skien.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Vy-gruppen har satt ut sitt vedlikehald av Flirt-tog på Austlandet til Stadler. Stadler har valgt ei anna organisering av vedlikehaldet enn det Mantena valde då dei hadde denne kontrakten.

Jernbanedirektoratet som oppdragsgiver set krav til tilgjengelegheit for kundane ut frå talet på køyretøy som inngår i kvar trafikkavtale, men ikkje krav til kva for ein verkstad som togoperatøren skal nytta. Togoperatøren står fritt til å organisere vedlikehald av køyretøy. Dette gjeld både dei konkurranseutsette trafikkpakkane og den direktetildelte avtalen med Vygruppen. Det same gjeld tidlegare direktetildelte trafikkavtalar med staten der NSB fekk fullmakt til sjølv til å fastsetja organisering av vedlikehaldet av køyretøy. Det er altså inga politikkendring i dette frå slik dette var også sist Arbeiderpartiet satt i regjering.