Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:126 (2019-2020)
Innlevert: 21.10.2019
Sendt: 22.10.2019
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 30.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Det pågår nå en diskusjon i EU om hvorvidt de skal heve sitt klimamål fra et kutt på 40 % til et utslippskutt på 55 % innen 2030 sammenlignet med 1990 eller ikke. Regjeringen har støttet en økning av EUs mål og sagt at Norge vil følge etter.
Vil regjeringen øke Norges mål til et utslippskutt på minimum 55 % kutt innen 2030, selv om EU ikke velger å gjøre det?

Begrunnelse

I 2020 skal det meldes inn nye og forsterkede mål til FN. Dette skjer under Parisavtalen. Regjeringen har også slått fast i sin plattform at Norge vil melde inn et forsterket mål til FN i 2020.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Det vises til skriftlig spørsmål nr. 126 fra representanten Lars Haltbrekken til statsministeren som hun har bedt meg svare på.

Regjeringen har i flere sammenhenger sagt at den vil forsterke sitt mål under Parisavtalen, og dette ble også kommunisert til Stortinget gjennom Revidert nasjonalbudsjett 2019. Under FNs klimatoppmøte i september bekreftet Norge at vi vil melde inn et forsterket mål under Parisavtalen, og oppfordret andre land til å gjøre det samme.

Norges gjeldende nasjonalt fastsatte bidrag under Parisavtalen er å redusere utslippene med minst 40 % sammenlignet med 1990. Målet skal vi oppfylle i samarbeid med EU, og fredag 25. oktober ble klimaavtalen med EU vedtatt i EØS-komitéen.

Regjeringen arbeider for at EU skal øke sitt klimamål for 2030 fra 40 prosent til 55 prosent kutt i 2030 sammenlignet med 1990, og melde inn et forsterket norsk klimamål i tråd med EUs ambisjoner. Hvis en stor aktør som EU forsterker sine mål, vil det utløse mer teknologiutvikling og omstilling av næringslivet.

EU har foreløpig ikke avklart om, og eventuelt hvor mye, de skal forsterke utslippsmålet for 2030 under Parisavtalen.

En ny kommisjon i EU er ventet å tiltre 1. desember 2019. Det ser ut til at den nye Kommisjonen vil få en sterk klimaprofil. Påtroppende president for den nye Kommisjonen, Ursula von der Leyen, har sagt at Kommisjonen ønsker å forsterke klimaambisjonen for 2030. En forsterkning av klimamålet til minst 50 prosent, og helst opp mot 55 prosent, har vært løftet fram av den nye Kommisjonen. I forrige uke sendte statsminister Erna Solberg et brev til påtroppende president Ursula von der Leyen der hun oppfordret EU til å forsterke klimamålet til 55 % kutt i 2030. I brevet påpekte Solberg også at Norge ønsker å samarbeide med EU om et forsterket klimamål, og at vi er klare for å øke våre ambisjoner i tråd med EUs økte ambisjoner.

Som regjeringen varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2019 vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til Norges endelige fastsatte bidrag under Parisavtalen dersom EU ikke hever sitt mål.