Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:180 (2019-2020)
Innlevert: 27.10.2019
Sendt: 28.10.2019
Besvart: 01.11.2019 av helseministeren Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): I statsbudsjettet for 2020 foreslås det en styrking av tannhelsetjenestetilbudet rettet mot tortur- og overgrepsofre, og personer med alvorlig angst for tannbehandling.
Hvor lang ventetid for behandling er det for denne gruppen i de ulike fylkene, og hvordan har disse ventetidene utviklet seg?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]