Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:205 (2019-2020)
Innlevert: 01.11.2019
Sendt: 01.11.2019
Besvart: 08.11.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Viser til replikkveksling med Forsknings- og høyere utdanningsministeren 3.10.2018 og dok. nr. 15:1757 (2017-2018) om Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NKR).
Hva er framdriften for og når konkluderes arbeidet som ble varslet igangsatt før sommeren 2018, og vil internasjonal mobilitet bli en del av NKR blant annet i forbindelse med stortingsmeldingen om studentmobilitet som kommer i 2020?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg vil trekke konklusjoner om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i 2020 og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

For å synliggjøre viktigheten av internasjonal kompetanse i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket vil Regjeringen vurdere å ta inn en læringsutbyttebeskrivelse om internasjonal kompetanse. Det vil være opp til institusjonene å legge til rette for at studentene oppnår denne kompetansen. Det kan gjøres både gjennom et studieopphold i utlandet, gjennom internasjonalisering hjemme eller ved hjelp av for eksempel virtuell mobilitet. Regjeringen vil komme tilbake til dette i stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning.