Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:215 (2019-2020)
Innlevert: 01.11.2019
Sendt: 04.11.2019
Besvart: 08.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Kolarctics omfatter Norge, Sverige, Finland og Russland. Programmet bidrar til samarbeid i nordområdene.
Hvordan vurderer statsråden Kolarctic, og hva vil statsråden gjøre for å utvikle dette programmet videre i årene framover?

Begrunnelse

Kolarctic kjerneområde er Nordland, Troms, Finnmark, Norrbotten, Lappland, Murmansk, Arkhangelsk og Nenets. Programmet skal bidra til bærekraftig økonomisk utvikling, og mobilitet av personer, ideer og teknologi. Prioriterte områder er bl.a. bedriftsutvikling, miljø og klima, grensesikkerhet og forbedret tilgjengelighet innenfor Barentsregionen og mot resten av Europa. Folk-til-folk samarbeid er viktig, bl.a. med vekt på ungdom, kreative næringer og samarbeid mellom kommuner, utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Samarbeid over grensene i nord, bærekraft og likestilling (gender equality) er gjennomgående temaer.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: I Meld. St. 5 (2019-2020) Distriktsmeldingen, som ble fremlagt 18. oktober i år, sier regjeringen at Norge skal delta i lnterreg også i kommende periode. I god tid før 2021 vil regjeringen ta stilling til hvilke programmer under lnterreg vi skal delta i. Mitt departement deltar på embetsnivå i diskusjoner med kolleger fra våre nordiske naboland om programmer og innretning i neste periode for lnterreg. Det pågår bl.a. spesifikke diskusjoner med Finland og Sverige om geografi og innretning på lnterreg programmene i nord. Kolarctic programmet, som også omfatter regionalt samarbeid med Russland i nord, er en viktig del av denne samtalen. Parallelt med dette, pågår diskusjonene om EUs budsjetter og regelverk for regionalpolitikk og lnterreg i Brussel.

Vi har også god dialog med alle fylkeskommunene om neste programperiode. For programmene i nord, startet vi med et seminar i Kirkenes høsten 2018, der fylkeskommunene, Sametinget og bl.a. regionale representanter fra virkemiddelaktørene og forskningsrådet deltok. Dette ble fulgt opp med en spørreundersøkelse til fylkeskommunene og Sametinget om lnterreg. Tilbakemeldingen er at lnterreg er en integrert del av fylkeskommunenes samlede virkemiddelportefølje, og sentralt for etableringen av strategiske partnerskap regionalt med europeiske aktører. Det har også vært diskusjoner om neste programperiode i Europapolitisk Forum, der politiske representanter fra kommunesektoren og Sametinget møter KMD og UD på statssekretærnivå.

Det er planlagt et nytt møte med administrative representanter fra alle fylkeskommunene og Sametinget 29. november. Vi fortsetter samtalen om kommende lnterreg programperiode. Så langt i forberedelsene til neste periode, er det stor interesse både fra fylkeskommunene i nord, og fra nasjonalt og regionalt nivå i Finland og Sverige, for å videreføre samarbeidet.