Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:232 (2019-2020)
Innlevert: 06.11.2019
Sendt: 06.11.2019
Til behandling

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Utdanning av flyteknikere er i dag ikke tilstrekkelig til å dekke Forsvarets behov. Kjevik skolesenter ble vedtatt nedlagt i Forsvarets langtidsplan. Tillitsvalgte ved senteret er alvorlig bekymret for utdanningskapasiteten og mener senteret kan spille en viktig rolle i å bidra til å opprettholde nødvendig kapasitet dersom nedleggelsen av Kjevik stoppes.
Hvilke grep vil forsvarsministeren ta for å sikre at man ikke får en kapasitetssvikt på grunn av strukturelle endringer?

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig