Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:304 (2019-2020)
Innlevert: 14.11.2019
Sendt: 14.11.2019
Besvart: 21.11.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Hvordan mener statsråden at det er i tråd med en satsing på desentralisert utdanning at lærerutdanningene på Helgeland skal stå uten fagmiljø eller tilpassede lokaler, og med over halvparten av undervisningen 30 mil utenfor regionen, samtidig som det fagmiljøet som raseres på Nesna var blant landets beste innen akkurat desentralisert utdanning?

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Nord universitet har opplyst at endringene som universitetet har vedtatt skal gi flere lærere og sykepleiere til Helgeland. Dette skal møte etterspørselen Helgelandskommunene har etter kandidater fra disse utdanningene.

Universitetet legger opp til å dekke behovet for flere sykepleiere gjennom en fulltids campusbasert sykepleieutdanning i Mo i Rana, som de siste årene er utvidet med flere studieplasser. I år er det tatt opp 70 studenter til denne utdanningen. På sikt vil Nord universitet også vurdere å utlyse en samlingsbasert deltids sykepleieutdanning i Mo i Rana.

For å få flere utdannede lærere til Helgeland, opplyser Nord universitet at de vil tilby mastergrad i grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 som fulltidsstudium med samlinger i Mo i Rana, fra høsten 2020. Bachelor i barnehagelærerutdanning vil bli vil bli tilbudt som en samlingsbasert utdanning i Mo i Rana fra 2021.

Videre opplyser universitetet at næringslivet på Helgeland etterspør økonomisk og administrativ kompetanse. Nord universitet fortsetter med både bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling som campusbasert heltidsstudium og Master of Business Administration i teknologiledelse som et samlingsbasert deltidsstudium i Mo i Rana. Universitetet har også tilbud om bachelorutdanning i sosialt arbeid på Helgeland. Dette studiet lyses ut i en syklus med opptak hvert fjerde år, og neste opptak er 2021.

I tillegg til de gradsgivende utdanningene opplyser Nord universitet at det vil bli tilbudt flere kortere studier innen pedagogikk, veiledning innen helsevitenskap og økonomi og ledelse i Mo i Rana.

Universitetet opplyser at i løpet av de neste fem årene har universitetet en ambisjon om å øke studenttallet ved studiested Mo i Rana fra ca. 500 til 1 000.