Skriftlig spørsmål fra Steinar Karlstrøm (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:458 (2019-2020)
Innlevert: 03.12.2019
Sendt: 03.12.2019
Besvart: 09.12.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Steinar Karlstrøm (A)

Spørsmål

Steinar Karlstrøm (A): Staten har inngått avtale med Havila Kystruten AS, som sammen med Hurtigruten Cruise AS, skal levere tilfredsstillende transporttilbud på strekningen Bergen – Kirkenes. Havila har inngått avtale om kjøp av skip hos det kriserammede skipsverftet Barreras. Nå melder media at verftet har kansellert bygging av to nye skip.
Kan samferdselsministeren garantere at kysten fortsatt har daglige og helårlige anløp fra 1. januar 2021 som tilfredsstiller kravene i anbudet?

Begrunnelse

Hurtigrutens tilbud er svært viktig for bosettingen langs kysten. Transporttilbudet er viktig for tilfredsstillende ferdselstilbud for innbyggerne, turistnæringa som viser god utvikling og øvrig næringstransport. Det er et tverrpolitisk ønske fra Stortinget at dette tilbudet videreføres.
Havila Kystruten AS er et 100 % norskeiet selskap med base i Fosnavåg utenfor Ålesund. Selskapet har forpliktet seg til å ha 4 skip seilende langs norskekysten på strekningen Bergen – Kirkenes, med anløp i 34 havner på nordgående rute og 33 havner på sørgående sammen med Hurtigruten.
Dagens næringsliv melder at det kriserammede, spanske skipsverftet Barreras har kansellert byggingen av to nye skip for Havila Kystruten. Den spanske lokalavisen Faro de Vigo meldte om bruddet først, og nyheten ble plukket opp av Nett.no på Sunnmøre.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Samferdselsdepartementet er gjort kjent av Havila Kystruten AS med at dei har mottatt ein kansellering av skipsbyggingskontraktane frå det spanske verftet Barreras. Verftet skal etter planen bygge to av dei fire skipa som skal trafikkere kystruta frå 2021, Havila Pollux og Havila Polaris. Havila Kystruten AS meiner kanselleringa er ugyldig.
Eg legg til grunn at Havila starter drift på kystruta Bergen – Kirkenes med fire skip frå 1. januar 2021 i tråd med kontrakten med Samferdselsdepartementet. Noka anna er per no eit hypotetisk spørsmål. Kontrakten med Havila opnar for trekk i utbetalinga frå staten og dagsbøter.
Samferdselsdepartementet har møter med kystruteleverandørene om status for førebuingane fram mot oppstart. Leverandørane skal informere Samferdselsdepartementet om saker som kan ha konsekvensar for kontrakten. Derfor er det no avtalt rapportering og møter med Havila kvar månad.
Havila har meldt at dei sonderer leigemarknaden etter to erstatningsfartøy. Eventuelle erstatningsfartøy må også oppfylle krava i kontrakten, med mindre anna er godkjent av departementet.