Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:575 (2019-2020)
Innlevert: 16.12.2019
Sendt: 17.12.2019
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 08.01.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Etter at våre allierte senhøsten 2018 trente på å komme Norge til unnsetning under NATO-storøvelsen Trident Juncture, fikk de tilsendt bompengekrav på til sammen nesten en million kroner. Ifølge NATOs avtaleverk er militære kjøretøy fritatt for veiavgifter.
Hvorfor har ikke forsvarsministeren ryddet opp og unngått å stille Norge i forlegenhet hos våre allierte?

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: «Etter at våre allierte senhøsten 2018 trente på å komme Norge til unnsetning under NATO-storøvelsen Trident Juncture, fikk de tilsendt bompengekrav på til sammen nesten en million kroner. Ifølge NATOs avtaleverk er militære kjøretøy fritatt for veiavgifter. Hvorfor har ikke forsvarsministeren ryddet opp og unngått å stille Norge i forlegenhet hos våre allierte?»
Ingen NATO-allierte vil bli belastet for bompengekrav i Norge. Regningen for passeringene i forbindelse med Trident Juncture 2018 ble ikke sendt til de aktuelle nasjonene, men ble kun fremsendt til det norske Forsvaret. Forsvaret har ikke sendt ut noen krav til våre NATO-allierte og kommer heller ikke til å gjøre det.
Forsvarsdepartementet vil i denne saken gå i dialog med Samferdselsdepartementet som har det overordnede ansvaret for bompenger i Norge. I påvente av denne avklaringen har Forsvaret betalt regningene for de allierte styrkene som øvde i Norge i forbindelse med Trident Juncture 2018.