Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:588 (2019-2020)
Innlevert: 17.12.2019
Sendt: 18.12.2019
Besvart: 24.12.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Hva er grunnen til at regjeringen ikke har tilsluttet seg Powering Past Coal Alliance, en allianse som har som formål å fase ut bruken av kull, land som Belgia, Danmark og Tyskland er med?

Begrunnelse

Powering Past Coal Alliance er et initiativ dratt i gang av UK og Canada. 32 land har hittil forpliktet seg til å fase ut kull - inkludert land som Belgia, Danmark, Finland, Sverige - og til og med Tyskland.
Norge er ikke med.
10. desember hadde Powering Past Coal Alliance igjen en event i Madrid der de annonserte nye medlemmer. Heller ikke her meldte Norge sin interesse for å være med.
Om vi skal nå 1,5-gradersmålet, må kullkraften fases ut. Norge har selv et kullkraftverk på Svalbard. Det legges nå planer for en energiomstilling for Longyearbyen, men foreløpig har ikke de nødvendige midlene kommet fra regjeringen. Norge burde være med i alliansen som har til hensikt å fase ut kull.
Tyskland som fortsatt har en stor del av energiforsyningen sin fra kull er medlem og har lovet å fase kullkraften ut. Om Tyskland kan stå som medlem, burde det være uproblematisk for Norge å gjøre det samme.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: En rask utfasing av kullkraft er helt nødvendig for å nå målene i Parisavtalen. Norge støtter arbeidet med utfasing av kullkraft. Vår vurdering er at kullalliansen først og fremst er en allianse av land som har kullkraft som en vesentlig del av sin kraftforsyning, og som ønsker å gjøre noe med dette raskt. Norge har bortimot 100 prosent fornybar kraftproduksjon. Regjeringen ser det som mer naturlig at vi retter vår innsats mot andre initiativer for å få ned globale klimagassutslipp. Vi arbeider nå med å følge opp Granavolden-plattformens punkt om å gjennomføre en internasjonal satsing for å promotere energieffektivisering og utbygging av fornybar energi i utviklingsland, og bidra til utfasing av kull.
Regjeringen har i desember 2019 gitt støtte til et kullinitiativ gjennom Verdensbankens ESMAP-program. Vår satsing på fornybar energi i utviklingsland gjennom bilateralt bistandssamarbeid, multilaterale kanaler og Norfunds investeringer i fornybar energiproduksjon gir viktige bidrag til økt fornybar energiproduksjon noe som bidrar til redusert behov for kullkraft. Multilateralt bidrar Norge også gjennom Transformative Carbon Asset Facility, TCAF, en pilot for ny markedsmekanisme under Verdensbanken der vi forsøker å bidra til sektoromlegging i land. Energisektoren står sentralt.
Norge deltar også i andre initiativer knyttet til fornybar energi, slike som IRENA og Clean Energy Ministerial, og ønsker å prioritere arbeidet i disse.