Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

Dokument nr. 15:748 (2019-2020)
Innlevert: 22.01.2020
Sendt: 22.01.2020
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 31.01.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Une Bastholm (MDG)

Spørsmål

Une Bastholm (MDG): Er det fremdeles regjeringens politikk at bensin og diesel ikke skal bli dyrere?

Begrunnelse

Granavolden-plattformen, som fremdeles skal være grunnlaget for regjeringens politikk, slår fast at "økte pumpepriser som følge av økte krav til omsetningspåbud for biodrivstoff og økt CO2-avgift på drivstoff ilagt veibruksavgift" i sin helhet skal "motsvares med reduserte avgiftssatser på drivstoff". Fremskrittspartiet, som nå går ut av regjering, har i media framstilt det som en seier for dem at bensin- og dieselprisen ikke skal øke.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen vil fortsatt legge Granavolden-plattformen til grunn for sitt arbeid. I Granavolden-plattformen er det også angitt at:«Denne plattformen omtaler hvordan regjeringen vil jobbe for å nå de politiske målene som er beskrevet. Hvor langt regjeringen lykkes i å nå disse målene vil være avhengig av det økonomiske handlingsrommet.»