Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:762 (2019-2020)
Innlevert: 23.01.2020
Sendt: 24.01.2020
Besvart: 31.01.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kva slags retningsliner har Kulturdepartementet i høve til referat- og notatskriving i samband med møter dei held med ulike organisasjonar, og korleis sikrer departementet i etterkant at innhaldet i desse møta blir gjort kjend for deltakarane?

Begrunnelse

Norges Friidrettsforbund har hatt offisielle planlagte møter med innsendt agenda to ganger i året med KUD sidan 2013/2014 og kanskje tidlegare og. Frå desse møta er det ikkje å få tak i referat. Men for å kunne sikre openheit burde det liggje eit referat føre. Ein vil difor be om statsrådens syn på dette.

Abid Q. Raja (V)

Svar

Abid Q. Raja: Det avholdes flere møter med ulike interesseorganisasjoner på Kulturdepartementets ansvarsområder. Det føres normalt ikke referat fra slike møter. Det foreligger heller ikke særskilte retningslinjer for utarbeidelse av referat og notat fra denne typen møter.

Jeg vil legge til at når det gjelder eierstyring av selskaper under Kulturdepartementets ansvarsområde samt etatsstyring av underliggende virksomheter, følger det av departementets retningslinjer at det skrives omforente referat.