Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:766 (2019-2020)
Innlevert: 23.01.2020
Sendt: 24.01.2020
Besvart: 30.01.2020 av justis- og innvandringsminister Monica Mæland

Emilie Enger Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Enger Mehl (Sp): Kan statsråden gi en oversikt over hvor mange handlingsplaner politiet er bundet av, helt eller delvis, inkludert en oversikt over hovedmål og tiltak i disse?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Per i dag har politiet ansvar for tiltak i til sammen 18 handlingsplaner eller strategier I tillegg kommer «Områdesatsing indre Oslo øst» og «Oslo sør-satsingen». Oversikten fremgår av vedlegg 3 til årets tildelingsbrev til Politidirektoratet som, er tilgjengelig på regjeringens hjemmesider: https://www.regjeringen.no/contentassets/80197702ddb144e8a016a040e656751f/tildelingsbrev-2020-pod.pdf

Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig departement, alene eller sammen med andre, i sju av handlingsplanene eller strategiene. Det varierer hvor mye politiet er forventet å bidra med og hvor mange tiltak politiet har ansvar for i de enkelte planene, og fremgår av den enkelte plan og strategi.