Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:912 (2019-2020)
Innlevert: 10.02.2020
Sendt: 11.02.2020
Besvart: 14.02.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Petter Eide (SV)

Spørsmål

Petter Eide (SV): TV 2 har fått innsyn i reiseregningene til Politiets utlendingsenhet (PU), ledet av PU-sjef Arne Jørgen Olafsen, til Djibouti 14. til 18. oktober. Målet med reisen var å få til et samarbeid med djiboutiske myndigheter om retur av djiboutiere. Det viste seg at den norske politidelegasjonen ikke betalte oppholdet selv, men ble påspandert alle utgifter til oppholdet av vertslandet.
Hvilke regler gjelder for påspandering og betaling av politiets tjenestereiser til utlandet, og er statsråden enig i at vi må unngå spekulasjoner om politiet lar seg styre av andre lands interesser, og derfor bør ha som hovedprinsipp at de betaler sine utgifter selv?

Begrunnelse

Den norske politidelegasjonen betalte ikke oppholdet selv, og det ble dermed heller ikke levert regninger til refusjon etterpå. Den djiboutiske politidirektøren, general Abdillahi Abdi Farah, tok alle utgiftene. PU-sjefen og følget ble tatt imot av politigeneralen da de landet på Djibouti internasjonale flyplass morgenen 15. oktober. Deretter ble de brakt til luksushotellet Djibouti Palace Kempinski, som ifølge egenreklamen bringer begrepet luksus opp på et nytt nivå. Hotellopphold og alle måltider for den norske politidelegasjonen under det tre dager lange oppholdet ble betalt av Djibouti. PU-sjef Olafsen sier til tv2 at "utgangspunktet er at vi betaler reisene våre selv. I dette tilfellet valgte vi muligens en noe uvanlig variant, men det var fordi vi syntes det var riktig". En gjennomgang PU har gjort av tjenestereiser i etaten de siste fem årene der hovedformålet har vært relasjonsbygging, viser at Olafsen er den eneste som har akseptert at et annet land tar regningen under et opphold i utlandet. I følge Olafsen forutsatte man at vertskapet betalte regningene som en gjenytelse for at Norge betalte for dem et år tidligere. Men ifølge TV2 har det har ikke mulig å få kopi av invitasjonen der det ifølge Olafsen ble stilt som vilkår at djiboutiske myndigheter betalte alt. Meningen var tvert i mot at delegasjonen skulle betale selv, ifølge opplysninger fra Stab for internasjonalt samarbeid i PU. På spørsmål fra TV 2 til presseavdelingen om Olafsens delegasjonsreise kom PU tilbake med følgende opplysninger:

"PU var forberedt på å dekke utgiftene for kost og losji i Djibouti, men Olafsen aksepterte at djiboutiske myndigheter tok hotellregningene da de sjekket ut, og at de betalte alle måltider der og da."

Når politiet ved tjenestereise blir spandert på av et annet lands myndighet, så reiser det noen spørsmål om politiet i tilstrekkelig grad opptrer uavhengig. Det er viktig å unngå spekulasjoner om politiet lar seg styre av andre lands interesser. Derfor er det av interesse å vite hvilke regler som gjelder for betaling og påspandering ved denne type tjenestereiser.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Det er viktig at statsansatte er bevisste på at etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Det er derfor fastsatt særskilte etiske retningslinjer for statstjenesten.

I denne konkrete saken har jeg fått opplyst fra Politidirektoratet at Politiets Utlendingsenhet (PU) selv betalte for reisen til og fra Djibouti, mens djiboutiske myndigheter dekket hotellopphold og måltider for de tre tjenestemennene fra PU.

Det følger av kommentarene til punkt 4.5 i de etiske retningslinjene for statsansatte at bespisning vil ofte være et naturlig ledd i programmet ved offisielle besøk i utlandet eller i Norge. Dersom man er i en forhandlingssituasjon, bør som hovedregel alle reise- og oppholdsutgifter likevel dekkes av den virksomhet som sender sine ansatte på tjenestereise. I dette tilfellet var norsk politi i Djibouti for å skape et grunnlag for å starte forhandlinger om norsk politisamarbeid. PUs mandat er å returnere utenlandske borgere med ulovlig opphold tilbake til hjemlandet, og et samarbeid om slik retur med Djibouti vil være i Norges interesse.

Departementet vil ta opp vurderingen i denne konkrete saken med Politidirektoratet.