Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:977 (2019-2020)
Innlevert: 16.02.2020
Sendt: 17.02.2020
Besvart: 21.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Kan statsråden legge frem en oversikt over antall arbeidede årsverk og antall personer i yrkesaktiv alder for hvert av de siste ti årene samt en fremskriving for de samme parametrene for de neste ti årene?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]