Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:974 (2019-2020)
Innlevert: 16.02.2020
Sendt: 17.02.2020
Besvart: 24.02.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Hva er status på arbeidet med å forenkle og skape likebehandling for ølsalg fra nettbutikker og ordinære butikker?

Begrunnelse

Statsråden har tidligere erkjent at lovverket ikke tar høyde for nettsalg av dagligvarer. FrP har tidligere tatt til orde for at nettbutikkene bare bør trenge nasjonal salgsløyve slik Vinmonopolet har og ikke må søke løyve i hver enkelt kommune.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Nettsalg av alkoholholdig drikk fra dagligvareaktører er omfattet av alkohollovens generelle bestemmelser om bevillinger, og loven har ikke særlige regler for denne typen omsetning. Det har vært ytret et ønske fra enkelte aktører om å innføre bestemmelser som er mer tilpasset denne typen omsetning, herunder innføre en ordning med statlig bevilling for nettsalg av alkoholholdig drikk.

Som kjent er det argumenter både for og imot en løsning med nasjonal salgsbevilling for nettsalg. Dette kan være forenklende for dem som vil tilby nettsalg. På den annen side vil en slik løsning være i strid med prinsippet om kommunalt selvstyre i alkoholsaker. Dette prinsippet er grunnlaget for dagens system med kommunale salgsbevillinger.

Departementet har satt i gang arbeidet med å vurdere ulike spørsmål rundt nettsalg av alkoholholdig drikk. Det er foreløpig ikke foretatt en endelig vurdering av behovet for endringer, og i så fall hvilke endringer som bør gjennomføres, herunder om det bør innføres en statlig ordning for bevillinger.