Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:973 (2019-2020)
Innlevert: 16.02.2020
Sendt: 17.02.2020
Besvart: 26.02.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tuva Moflag (A)

Spørsmål

Tuva Moflag (A): Hvordan vil helseministeren sørge for at Helse Sør-Øst HF prioriterer og følger opp oppdraget de er tildelt slik at vi får et nasjonalt nettverk av akutthjelpere synlige for AMK fra de frivillige organisasjonene?

Begrunnelse

Som ledd i den nasjonale førstehjelpsdugnaden "Sammen redder vi liv" er Norsk Folkehjelp gitt i oppdrag, av Helsedirektoratet, å lede prosjektet Frivillige organisasjoner som akutthjelpere. Prosjektet skal utarbeide løsninger for bruk, varsling, kommunikasjon og opplæring av akutthjelpere fra frivillige organisasjoner.
Norsk Folkehjelp rapporterer om vanskeligheter med fremdriften i prosjektet, og beskriver status på følgende måte:
"En av hovedutfordringene er at ressursen (akutthjelperen) ikke er synlig for AMK og at rutiner for varsling og utalarmering ikke er standardisert. Et definitivt suksesskriterium er derfor å utvikle en applikasjon som gjør akutthjelperen synlig for AMK.
Applikasjonen er nesten ferdig utviklet, endringene inne i kartsystemet til AMK sentralen er snart ferdig. Dette skal piloteres i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF. Men vi får ikke testet og implementert dette fordi Helse Sør-Øst ikke prioriterer dette arbeidet."

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har forelagt spørsmålet for Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF har fått tilbakemelding fra Sykehuspartner HF om at AMK ved Sykehuset Innlandet HF er positiv til å teste applikasjonen som gjør akutthjelperen synlig for AMK. For å kunne bidra til utprøving av applikasjonen, har AMK ved Sykehuset Innlandet HF satt noen vilkår med hensyn til blant annet personvern, sikkerhet og tekniske løsninger.

Helse Sør-Øst RHF er gjort kjent med at det er behov for å utarbeide et løsningsdesign for å få oversikt over hva piloteringen vil innebære (teknisk, juridisk, ressursmessig mv.). En pilotering krever også en forutgående risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette er en krevende prosess, også fordi applikasjonen er tenkt som en nasjonal løsning. En risiko- og sårbarhetsanalyse estimeres til minst 350 arbeidstimer. Helse Sør-Øst RHF vil ta opp saken med Helsedirektoratet på et samarbeidsmøte i løpet av våren.