Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:1048 (2019-2020)
Innlevert: 21.02.2020
Sendt: 24.02.2020
Besvart: 02.03.2020 av statsminister Erna Solberg

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Den senere tid er saken rundt fiskeriministerens etterlønn kommet frem. Dagbladet viser frem handlinger som, i beste fall, må beskrives som tvilsomme. Sivertsen har også tidligere vært kjent for forhold som vanskelig kan kalles ryddige.
Hva gjør at statsministeren vurderte, og fortsatt vurderer, Sivertsen som skikket til daværende post som statssekretær og nåværende post som statsråd?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Tidligere fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen har beklaget at han søkte om etterlønn fra Senja kommune, og har opplyst at han har betalt tilbake det utbetalte beløpet.

Den 28. februar anmodet Geir Inge Sivertsen om å få fratre som fiskeri- og sjømatminister. I sin begrunnelse for anmodningen skriver han følgende:«Sakene om styreverv og etterlønn har tatt all fokus bort fra den jobben jeg som fiskeri- og sjømatminister ønsker å gjøre for å utvikle Norges viktigste næring. Næringen fortjener en minister som kan ha fullt fokus på de oppgaver som må gjøres for å få dette til. Sakene har også blitt en belastning for regjeringen og for mitt parti Høyre. Jeg har fratrådt alle styreverv og beklaget søknaden om etterlønn.

Etterlønnen jeg mottok er også i sin helhet betalt tilbake til Senja kommune. Jeg har ryddet opp, men opplever at disse sakene likevel tar all tid og all oppmerksomhet. Da blir det vanskelig å gjøre en god jobb som fiskeri- og sjømatminister.»Geir Inge Sivertsen fikk avskjed i nåde i statsråd den 2. mars.