Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

Dokument nr. 15:1042 (2019-2020)
Innlevert: 21.02.2020
Sendt: 24.02.2020
Besvart: 04.03.2020 av fiskeri- og sjømatminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): I e-post til Lenvik kommune opplyser fiskeriminister Sivertsen at han skulle tiltre «for fullt» som statssekretær fra 1. januar 2020. Dette til tross for at utnevnelsen har virkning fra 4. november 2019. Det er også kjent i saken at Sivertsen er lønnet som statssekretær fra november.
Begynte statsråden «for fullt» som statssekretær fra 4. november, hvor mye fravær hadde statssekretæren frem til 1. januar og ble godtgjørelse trukket for dette?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg vil først presisere at spørsmålet gjelder Geir-Inge Sivertsens tidligere stilling som statssekretær for næringsministeren, og følgelig ikke berører mitt konstitusjonelle ansvarsområde som fiskeri- og sjømatminister.

Sivertsen hadde begge stillingene, statssekretær for næringsministeren og ordfører i Lenvik kommune, i to måneder, noe både Lenvik kommune og Nærings- og fiskeridepartementet var innforstått med. Han var ordfører i Lenvik, som skulle bli en del av Senja kommune fra 1. januar. Da han tiltrådte, avtalte Sivertsen med daværende næringsminister at han frem til 1. januar skulle fullføre sammenslåingsprosessen.

I denne perioden avviklet tidligere statssekretær Sivertsen ferie fra 27. november til 1. desember 2019, jf. også Håndbok for politisk ledelse kapittel 10 sammenholdt med § 6.