Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1036 (2019-2020)
Innlevert: 21.02.2020
Sendt: 24.02.2020
Besvart: 26.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Solfrid Lerbrekk (SV)

Spørsmål

Solfrid Lerbrekk (SV): Daværende statssekretær Sivertsen skriver i e-post til Lenvik kommune at han vil forsøke å ta ut noe ferie i januar og februar. Det er noe uvisst hvorfor han opplyser dette til kommunen. Han opplyser videre at han ikke tiltrer «for fullt» som statssekretær før 1. januar 2020.
Hadde statsråden, da som næringsminister, en fullt lønnet, men ikke fullt fungerende, statssekretær i november og desember 2019 og diskuterte eller godkjente statsråden ferie for Sivertsen i januar og/eller februar 2020?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Spørsmålet faller utenfor arbeids- og sosialministerens konstitusjonelle ansvarsområde, men jeg velger likevel å besvare det.

Geir-Inge Sivertsen var statssekretær fra 4.11.19, og fungerte da på vanlig måte i rollen. Retningslinjene for ferier og avspaseringer for statssekretærer er beskrevet i Håndbok for politisk ledelse paragraf 10 Ferierettigheter, feriegodtgjørelse og avspasering.

Tidligere statssekretær Sivertsen hadde ikke ferie i januar 2020. Fra 24.01.20 tiltrådte han som Fiskeri- og sjømatminister, og var altså ikke statssekretær for undertegnede lenger.