Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1111 (2019-2020)
Innlevert: 28.02.2020
Sendt: 02.03.2020
Besvart: 09.03.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Spørsmål

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF): Vil utanriksministeren ta saka opp med nigerianske myndigheter slik at jenta kan bli redda ut og sett fri?

Begrunnelse

Av 110 kidnappa skulejenter i Nigeria sit Leah Sharibu framleid i fangenskap etter 2 år, ei grufull hending med store mediaoppslag. Leah er truleg einaste kristne jente igjen av dei. Boko Haram eller ISWAP (Den islamske staten i provinsen Vest Afrika) som organisasjonen kallar seg stod for ugjerninga. Leah var 14 år og gjekk på skule i Dapchi, delstaten Yobe, då ho blei bortført 19. januar 2018. Ho er framleis fange hos den islamistiske terrororganisasjonen Boko Haram.
Boko Haram har ei lære om at «vestleg utdanning er synd». Fire av jentene kom ikkje frå det i live, 105 andre kom heim ein månad seinare etter tingingar med den nigerianske regjeringa, alle som muslimar. Leah ville ikkje konvertera til islam og slepp dermed ikkje fri. Ho er ein sårbar borgar som opplever urimeleg urett og diverre treng internasjonal merksemd i håp om å koma heim til familien der ho høyrer heime.
Leah er utsett for grove brot på trusfridom, rett til utdanning, omsorg, fridom og tryggleik. Stefanusstiftelsen uttaler at dei kjenner til livsteikn frå henne og andre i same situasjon. Dette skjer samstundes med meldingar om valdsangrep, drap og kidnappingar nord i Nigeria.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Det internasjonale samfunns fordømmelse av kidnappingen av skolebarn fra Dapchi i Nigeria har vært nærmest unison. Skjebnen til Leah Sharibu har fått spesiell oppmerksomhet fordi hun er kristen, og det arbeides langs mange spor for å få frigitt henne. Den norske ambassaden i Abuja følger prosessen tett og er i direkte kontakt med aktørene som forhandler om hennes løslatelse. Presset på nigerianske myndigheter kommer fra et samlet internasjonalt samfunn. Myndighetene forsikrer om at de gjør sitt ytterste for å få henne frigitt fra Boko Harams fangenskap.

Selv om Leah Sharibus skjebne har fått særlig oppmerksomhet, illustrerer hennes historie den svært alvorlige situasjonen for store deler av befolkningen i nord-østlige Nigeria. Dette er en av de mest alvorlige pågående krisene i verden i dag, med enorme humanitære behov og beskyttelsesutfordringer. Store områder er ikke tilgjengelige for humanitære aktører. De nigerianske sikkerhetsstyrkene har trukket seg tilbake til garnisonsbyer. Overgrep mot sivilbefolkningen er omfattende, og kidnapping er en av de metodene som brukes som pressmiddel fra væpnede grupper, som Boko Haram.

Norge har over tid gitt betydelig bistand til landet gjennom både humanitær bistand og mer langsiktig utviklingsbistand. Vi har særlig fokus på de mest sårbare gruppene, inkludert kvinner og barn. Vi jobber gjennom FN, Røde Kors-systemet og norske organisasjoner. Også for disse er tilgang og sikkerhet den største utfordringen. Området er også preget av store utfordringer i nabolandene, alle knyttet til fattigdom, klimaendringer, væpnede opprørsbevegelser og flyktningstrømmer over landegrensene. Norge har i samarbeid med Tyskland, Nigeria og FN arrangert to internasjonale konferanser for å rette større oppmerksomhet mot krisen i området.

Norske myndigheter vil fortsette å ha fokus både på Leah Sharibus situasjon og på skjebnen til de millioner av utsatte menneskene i regionen.