Skriftlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1254 (2019-2020)
Innlevert: 19.03.2020
Sendt: 19.03.2020
Besvart: 27.03.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): Kan eksamen avvikles for ordinære elever, er det vanskelig å forstå at det ikke også kan avholdes eksamen for privatister selv om det betyr visse praktiske utfordringer mht. lokaler og vakter, og hva vil departementet gjøre for å sikre at privatister får avviklet sine eksamen i år?

Begrunnelse

Som kjent er det mange elever som skal opp til offentlig eksamen i fag innen videregående skole nå før sommeren. Jeg registrerer at det vurderes å åpne opp skolene for elever slik at de kan få avsluttet skoleåret med normal eksamensavvikling, subsidiært at standpunktkarakter blir gjeldende.
Imidlertid er det en store gruppe personer som er oppmeldt som privatister og som her faller utenom. I Oslo er det alene over 8800 enkeltindivider som har meldt seg opp til eksamen i ett eller flere fag for å få studiekompetanse eller sikre seg adgang til ønsket studium. Mange av disse har med støtte fra Lånekassen fulgt undervisning på utdanningsinstitusjoner som tilbyr dette. Skulle disse personene - mot formodning - ikke få avlagt eksamen vil dette utsette deres videre utdannelse med ett år med de personlige og samfunnsøkonomiske konsekvenser dette medfører.

Guri Melby (V)

Svar

Guri Melby: Representanten Tetzschner tar opp viktige spørsmål som Kunnskapsdepartementet har brukt mye tid på de to siste ukene.

Jeg forstår representantens uro for dem som i vår har planlagt å gjennomføre eksamen som privatist eller ta en avsluttende prøve for å få et gyldig vitnemål eller et bedre vitnemål. Privatister, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater risikerer å bli forsinket i utdanningsløpet hvis ikke prøver og eksamener kan gjennomføres denne våren. Derfor er det å få avholdt eksamen og prøver for disse gruppene høyt prioritert, og det er vårt klare mål at alle de som trenger å ta eksamen skal få det, selv om det kan bli gjennomført på en annen måte enn det tradisjonelt gjøres.

Jeg vil derfor forsikre om at dersom det utover våren vil være mulig å gjennomføre privatisteksamen innenfor det helsemyndighetene gir av råd, så vurderer jeg det slik at dette må prioriteres. Det samme gjelder for fag- og svenneprøver. Vi jobber nå videre med å finne løsninger på disse spørsmålene i departementet sammen med både Utdanningsdirektoratet og fylkene som skoleeiere.

Jeg avslutte med å si at jeg er imponert over hvordan skolene håndterer denne nye situasjonen. Fra nasjonale myndigheter sin side vil vi gjøre det vi kan for at dette ikke skal gå utover fremtidsplanene til unge og voksne.