Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1257 (2019-2020)
Innlevert: 20.03.2020
Sendt: 23.03.2020
Besvart: 26.03.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Pårørende som i lang tid har hatt ansvar for hjemmeboende demente, mister nå sårt tiltrengte dagtilbud, også der det dreier seg om små grupper og uten at det er en kritisk situasjon i den kommunale helsetjenesten der personalet må inn i andre oppgaver. Dette kan bli helt uhåndterlig for eldre utslitte ektefeller.
Er dette i tråd med de retningslinjene som er lagt for slike oppgaver og hva skal utslitte eldre pårørende gjøre hvis de ikke klarer oppgaven?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Mange pårørende gjør en betydelig innsats for sine nærmeste og har god og viktig avlastning i form av dagtilbud. Det er en krevende situasjon vi nå befinner oss i, både i Norge og i resten av verden og jeg forstår at mange pårørende nå kan ha det ekstra vanskelig. Tiltakene for å beskytte risikogruppene mot korona-smitte, kan innebære reduserte tjenester og tilbud. Dette kan være krevende for personen selv og for pårørende, som får flere oppgaver og mindre avlastning.

Dette er et av dilemmaene i den situasjonen vi alle står i, og som kan sette mange pårørende i en krevende situasjon. Jeg har derfor bedt Helsedirektoratet vurdere hvordan pasienter/brukere i den kommunale hjemmetjenesten skal ivaretas under den pågående situasjonen med koronavirus og påpekt at det er behov for vurderinger knyttet til særlig sårbare grupper, deriblant personer med demens.

Når det gjelder den videre oppfølging av pårørende ville vi normalt innhentet informasjon fra Helsedirektoratet for å kunne besvare dette spørsmålet på en best mulig måte. Jeg ber om forståelse for at vi i den situasjonen vi står i nå knyttet til koronaviruset ikke finner det riktig å be om at denne typen henvendelser prioriteres. Spørsmålsstiller er selvfølgelig velkommen til å stille spørsmål på nytt når situasjonen er mer avklart.