Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1259 (2019-2020)
Innlevert: 20.03.2020
Sendt: 23.03.2020
Besvart: 26.03.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Eirik Faret Sakariassen (SV)

Spørsmål

Eirik Faret Sakariassen (SV): Vi er helt avhengige av at Nav fungerer nå og de er under ekstremt press. Det er derfor helt nødvendig at hele Nav i stat og kommune blir definert som en samfunnskritisk funksjon slik at alle som ikke er i karantene kan komme på jobb og få rett til barnetilsyn.
Vil statsråden sikre dette straks?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Svært mange mennesker opplever i disse dager at de blir permittert, oppsagt eller at de mister inntekten sin som frilanser eller selvstendig næringsdrivende. Nav gjør sitt ytterste i denne vanskelige situasjonen, og arbeider bl.a. med oppfølging og gjennomføring av de vedtak som ble gjort i Stortinget 16. mars.

Regjeringen må gjøre det som er nødvendig for å sikre at Nav er i stand til raskt å behandle søknader og utbetale dagpenger og andre ytelser til de som trenger det. Bevilgningene til Nav er allerede styrket, og regjeringen har varslet at vi vil komme tilbake til Stortinget ved ytterligere behov. Men Nav må også ha nok ansatte på jobb til å få jobben gjort. Å definere viktige grupper i Nav som samfunnskritisk personell er derfor et nødvendig og viktig tiltak.

En oppdatert liste over personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjonen ble lagt ut på regjeringen.no 19. mars.

Denne listen omfatter nå både nøkkelpersonell knyttet til ledelsesfunksjoner i Nav, IKT- personell hos Nav og innleide konsulenter som bistår med IT utviklingen, samt personell som ivaretar publikumskontakt og behandler den kraftig økende strømmen av søknader om blant annet dagpenger, sykepenger, omsorgspenger mm.

Endringen betyr at langt flere Nav-ansatte som har barn, får rett på omsorgstilbud i skole eller barnehage dersom begge foreldrene har samfunnskritiske funksjoner. Dette er ett av de grep som er gjort for å sikre at Nav har god nok kapasitet til å behandle det store antallet søknader og henvendelser som de nå får.