Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1262 (2019-2020)
Innlevert: 22.03.2020
Sendt: 23.03.2020
Til behandling

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Hvilke samferdselsprosjekter som ligger inne i Nasjonal transportplan er ferdig planlagt og klar for igangsettelse på kort tid, selv om de i plandokumentet ligger noen år frem i tid med finansiering?

Begrunnelse

I den situasjonen landet nå står i med koronaviruset og de følgene dette har fått og får videre fremover, vil det være helt avgjørende at vi så tidlig som mulig har en plan for hvordan vi raskt kan trappe opp aktivitet når situasjonen tillater det. Et av de viktigste og beste grepene vi kan gjøre er å trappe opp innsatsen vår på utbygging av infrastruktur som allerede er planlagt gjennomført noe lengre frem i tid. Utbygging av infrastruktur genererer mye aktivitet i lokalsamfunnene og gir derav store ringvirkninger også for andre bransjer.
Vi vet allerede nå at det kommer til å bli nødvendig med fremskyndelse av prosjekter for å skape mer aktivitet etter dette. Derfor bør vi så raskt som mulig finne frem prosjekter som er mulige å igangsette tidligere enn planlagt.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Svaret er ennå ikke tilgjengelig