Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1264 (2019-2020)
Innlevert: 23.03.2020
Sendt: 23.03.2020
Til behandling

Tuva Moflag (A)

Spørsmål

Tuva Moflag (A): Vil statsråden snarest mulig sørge for å få på plass et voksenvaksinasjonsprogram?

Begrunnelse

Det har gjennom flere år vært diskutert å få på plass et voksenvaksinasjonsprogram i Norge. I forbindelse med behandlingen av Folkehelsemeldingen (Meld. St. 19 (2018-2019)) sto en enstemmig komité bak følgende merknad:

"Komiteen viser til at vaksiner er et viktig tiltak for å beskytte befolkningen mot spredning av smittsom sykdom. Komiteen viser til at i Folkehelseinstituttets innspill til Folkehelsemeldingen trekkes det frem at voksenvaksinasjonsprogram blant annet vil kunne bidra til bedre forebygging og forhindring av sykdom hos eldre, lavere belastning på kommunal helsetjeneste i mindre sentrale strøk og lavere belastning på spesialisthelsetjenesten, samt færre sykehusinnleggelser. Komiteen mener at det offentliges vaksinasjonsprogram må videreutvikles i takt med ny kunnskap, herunder tiltak for økt oppslutning."

I forbindelse med den pågående korona-pandemien har det blant annet oppstått mangelsituasjon for vaksinen Pneumovax, som beskytter mot lungebetennelse. Et voksenvaksinasjonsprogram kan bidra til regelmessig og løpende forbruk av vaksinen, slik at mangelsituasjoner ikke oppstår når krisen inntreffer.
Folkehelseinstituttet har allerede, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, utredet ulike modeller for et voksenvaksinasjonsprogram. Rapporten ble levert 1. november 2018. Det anbefales blant annet å inkludere vaksinasjon mot pneumokokksykdom samt sikre grunnvaksinasjon og oppfriskningsvaksinasjon til dem som trenger det, gjennom voksenvaksinasjonsprogram.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Svaret er ennå ikke tilgjengelig