Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1269 (2019-2020)
Innlevert: 23.03.2020
Sendt: 24.03.2020
Til behandling

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Mye tyder på at flere av forutsetningene Stortinget baserte sin avgjørelse om E39 Rogfast på, ikke lenger gjelder. Vi vet nå at det på grunn av EØS-regelverket ikke vil bli mulig å hindre konkurrerende ferge, vi vet at trafikkprognosene svikter fordi veksten i trafikken har stoppet, vi vet også at tallene for innspart reisetid og samfunnsøkonomisk nytte var basert på en sammenligning med et tidligere fergetilbud, ikke dagens. Rapporten fra Ernst&Young, bestilt av Vegdirektoratet, er nå overlevert.
Vil statsråden komme til Stortinget med en ny proposisjon med oppdaterte forutsetninger, og frigi nevnte rapport?

Begrunnelse

Rogfast er en av de svært kostbare prosjektene i Fergefri E39. Det er avgjørende for tilliten til de offentlige myndigheter at behandlingen av slike prosjekter blir korrekte fra planlegging via proposisjon og vedtak i stortinget til gjennomføring og kostnadskontroll under veis.
Det er viktig at debatt om dette, blir møtt med fakta, slik at det ikke slås tvil om veimyndighetene og de politiske myndigheters tallbehandling. I denne kronikken kommer det fram mange informasjoner som kan så tvil om nettopp det: https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/b5wQ8B/rogfast-er-basert-pa-juksetall
Like viktig for en åpen debatt om Rogfast og på hvilket grunnlag politiske beslutninger er tatt, er at bestilte rapporter blir offentliggjort, slik som denne siste Ernst&Young-rapporten. Dette er også avgjørende for tilliten til gjennomføringen av så enormt kostbare prosjekter.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Svaret er ennå ikke tilgjengelig