Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1270 (2019-2020)
Innlevert: 24.03.2020
Sendt: 25.03.2020
Til behandling

Emilie Enger Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Enger Mehl (Sp): På fylkesvei 84 i Ringsaker og Hamar er det nå påbegynt fundamentering og montering av automatiske bomstasjoner, til tross for at det ikke er endelig avklart om det skal være bom på denne veien. Det er nå en risiko for at bommene blir oppmontert og satt i drift fra 1. juli før saken er ferdig behandlet.
Vil statsråden sørge for at bommene ikke settes i drift før det er endelig avklart om det skal kreves inn bompenger på veien?

Begrunnelse

Daværende samferdselsminister Jon Georg Dale ba høsten 2019 om at Nye Veier skulle gjøre en ny utregning på E6-utbyggingen mellom Kolomoen og Moelv for å se om man var avhengig av sideveisbom på fylkesvei 84 som en del av finansieringen av nye E6. Dette er nå ferdig utredet, og utredning viste at bommen ikke er nødvendig for finansiere ny E6. Saken skal opp i fylkestinget for Hedmark og Oppland (Innlandet fylkesting) 28.-30. april. Deretter skal det avgis en høringsuttalelse fra fylkestinget til Vegdirektoratet, som så kommer tilbake til fylket med en innstilling. Etter det vil saken havne hos Samferdselsdepartementet.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Svaret er ennå ikke tilgjengelig