Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren

Dokument nr. 15:1272 (2019-2020)
Innlevert: 25.03.2020
Sendt: 26.03.2020
Til behandling

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Norges Bank har nylig satt ned styringsrenta med 1,25 prosentpoeng, og mange banker har nå varslet reduserte lånerenter for sine kunder de kommende ukene.
Vil statsråden sørge for en tilsvarende rask reduksjon av den såkalte normrenta, slik at titusenvis av låntakere med lån hos Husbanken, Lånekassa og Statens pensjonskasse ikke må vente helt til 1. juli med å få redusert sine lånekostnader?

Begrunnelse

DnB og mange andre banker har den siste uka måttet tåle massiv kritikk for å ikke følge opp Norges Banks ekstraordinære kutt i styringsrenta med en tilsvarende reduksjon av sine utlånsrenter. En samlet finanskomite støttet lørdag opp om Rødts merknad i Innst. 200 S (2019-2020) om at det er «viktig at rentekuttene raskt kommer kundene til gode dersom de skal ha den ønskede effekten på norsk økonomi.» Mange av bankene har etter de siste dagers press varslet at de vil framskynde sine rentekutt, noe som for svært mange familier vil gi et sårt tiltrengt bidrag til en presset økonomi. Reglene for fastsettelsen av normrenta, som danner grunnlag for utlånsrenten i Husbanken, Lånekassa og SPK, innebærer derimot at rentekostnadene for disse lånekundene ikke vil bli tilsvarende redusert før 1. juli. I dagens situasjon er det svært viktig at staten sørger for at også disse låntakerne raskt får redusert sine lånekostnader.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Svaret er ennå ikke tilgjengelig