Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1273 (2019-2020)
Innlevert: 26.03.2020
Sendt: 26.03.2020
Til behandling

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at de statlige bankene kan senke sine lånerenter umiddelbart?

Begrunnelse

Grunnet korona-pandemien og de medfølgende økonomiske konsekvensene opplever mange bedrifter og privatpersoner et akutt behov for likviditet. Lavere lånerenter vil være et effektivt tiltak som treffer bredt. Mange banker har etter press både fra politikere og forbrukere besluttet å senke utlånsrentene sine raskere enn normalt etter at Norges Bank i to omganger har senket styringsrenten. Derimot har statens egne banker som Lånekassen og Husbanken varslet at renten først vil settes ned med virkning fra mai og Statens pensjonskasse vil ikke gjøre endringer før i juli.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Svaret er ennå ikke tilgjengelig