Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1274 (2019-2020)
Innlevert: 26.03.2020
Sendt: 26.03.2020
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Til behandling

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Hva vil statsråden foreta seg for å avhjelpe situasjonen i lys av den dype krisen Norsk Rikstoto befinner seg i, og for å sørge for videre grunnlag og drift for norsk hestenæring?

Begrunnelse

Stiftelsen Norsk Rikstoto har vært i samtaler med lotteri- og stiftelsestilsynet fordi de har vanskeligheter med å oppfylle de økonomiske forpliktende som ligger i vedtektene til stiftelsen. I denne kritiske situasjonen frykter mange for Norsk Rikstotos fremtid.
Norsk Rikstoto er navet i hestenæringen siden de finansierer andre deler av hestenæringen, blant annet gjennom tilskuddene til Norsk Hestesenter.
Det hevdes at hestenæringen i Norge direkte og indirekte lønner cirka 16 000 arbeidstagere. Denne næringen opplever, i likhet med mange andre næringer i denne eksepsjonelle COVID19-situasjonen, en dyp krise.
Store deler av næringen har i praksis fått yrkesforbud. Rideskolene får ikke lov til å holde undervisningstimer og travsporten har null i inntekt nå når travløp er forbudt, samtidig som utgiftene til mat og andre utgifter som kreves rundt en hest, deriblant til dyrevelferd, fortsatt må betjenes.

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Svar

Olaug Vervik Bollestad: Svaret er ennå ikke tilgjengelig