Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

Dokument nr. 15:1276 (2019-2020)
Innlevert: 26.03.2020
Sendt: 26.03.2020
Til behandling

Cecilie Myrseth (A)

Spørsmål

Cecilie Myrseth (A): Det vises til Mattilsynets vedtak om å gi Lerøy og MOWI dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriftens §17. Jeg er gjort kjent med at både Ocean Quality og Sekkingstad AS også har fått innvilget dispensasjon.
Hva er begrunnelsen for at slike dispensasjoner er gitt, og vil statsråden vurdere å inndra gitte dispensasjoner og sørge for at nye dispensasjoner ikke gis?

Odd Emil Ingebrigtsen (H)

Svar

Odd Emil Ingebrigtsen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig