Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1431 (2019-2020)
Innlevert: 26.04.2020
Sendt: 27.04.2020
Besvart: 04.05.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Kan regjeringen garantere at norske skattepenger og forsvarsressurser ikke har blitt brukt til å trene og støtte opprørsmilitser i Syria som var involvert i narkotikasmugling?

Begrunnelse

21. april skrev ABC nyheter at en av de øverste lederne for opprørsgruppen Maghawir al-Thawra (MaT) som hevder at den ble trent og støttet av norske spesialstyrker, skal ha drevet med narkotikasmugling. Det var gruppa MaT selv som, ifølge det amerikanske nyhetsstedet The Defence Post, vedgikk at den tidligere kommandanten var involvert i narkotikasmugling.
Da Solberg-regjeringen besluttet at Norge skulle trene og støtte syriske opprørsgrupper forsikret daværende forsvarsminister Ine Marie Søreide at det ble gjort en svært grundig prosess for å velge ut styrkene Norge skulle trene. Det involverte blant annet bruk av løgndetektor. Den norske opptreningen og støtten til syriske opprørsstyrker ble gjort under amerikansk ledelse gjennom Operation Inherent Resolve. I ettertid har det kommet fram at flere av de syriske gruppene USA har støttet, har bånd til terrorgruppen al Qaida, som sto bak angrepet på tvillingtårnene i USA 11. september 2001 og en rekke andre terrorangrep i Europa, Midtøsten og andre deler av verden.
Den norske regjeringen nekter å fortelle hvilke militsgrupper de norske spesialstyrkene har trent, og har heller ikke fortalt hvordan disse gruppene har brukt treningen de fikk. Men treningen har blitt finansiert med penger fra det norske fellesskapet, og det er derfor et rimelig krav at det norske folk får vite hvilke grupper disse pengene har gått til å trene opp.
Regjeringens argument om at dette må holdes hemmelig av hensyn til de syriske gruppene selv, fremstår lite troverdig all den tid ledere for MaT selv har uttalt offentlig at de ble trent og støttet av Norge. De norske styrkenes sikkerhet vil heller ikke trues av offentliggjøring, ettersom de for lengst forlatt Syria og avsluttet oppdraget.
Når nå gruppen som sier den ble trent av norske styrker selv vedgår at en av deres øverste ledere har vært involvert i narkosmuggling, vil det være svært skadelig for tilliten til regjeringen om hemmeligholdet fortsetter.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 27. april 2020 med spørsmål fra stortings-representant Bjørnar Moxnes om regjeringen kan garantere at norske skattepenger og forsvarsressurser ikke har blitt brukt til å trene og støtte opprørsmilitser i Syria som var involvert i narkotikasmugling.

Som del av den internasjonale koalisjonen for å bekjempe ISIL hadde Norge militære styrker i Syria i perioden oktober 2016 – oktober 2017. De støttet lokale grupper i deres kamp mot ISIL i grenseområdene mot Irak. Forsvarsdepartementet er ikke kjent med at disse gruppene eller deres medlemmer var involvert i smugling av narkotika i perioden. Forsvaret la i perioden støtten varte stor vekt på at slike grupper måtte opptre i tråd med internasjonale og lokale lover og regler.