Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1694 (2019-2020)
Innlevert: 20.05.2020
Sendt: 22.05.2020
Besvart: 29.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): I muntlig spørretime den 20. mai nevnte statsråden en rapport som departementet fikk utarbeidet i 2014 om USA-satsingen til daværende Statoil. Det var Arctic Securities som utarbeidet den ifølge statsråden.
Hva var den direkte foranledningen for rapporten, hvorfor er ikke tilsvarende utarbeidet nå med bakgrunn i de nye opplysningene, og vi ber om å få rapporten fremlagt i sin helhet?

Begrunnelse

Både i spørretimen i Stortinget og i Dagens Næringsliv samme dag så nevner statsråden denne rapporten som gjennomgår denne satsingen. Det er så vidt meg bekjent ikke tilgjengelig hva som står i den rapporten, eller konklusjonene. Vi ber derfor om at departementet legger den frem.

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Olje- og energidepartementet (OED) gav i 2014 Arctic Securities i oppdrag å utarbeide en rapport om Equinors internasjonale virksomhet, herunder virksomheten i USA. Arctic Securities har vært departementets rådgiver i eieroppfølgingen av Equinor. Den direkte foranledningen var at Equinor hadde vokst sterkt internasjonalt, blant annet gjennom betydelige investeringer knyttet til utvinning av petroleumsressurser fra skiferformasjoner på land i USA i perioden 2007 til 2011.Da oljeprisen falt i 2014 og selskapet begynte å rapportere om store nedskrivninger i USA, økte både departementets og markedets oppmerksomhet mot lønnsomheten i selskapets internasjonale virksomhet. Formålet med den bestilte rapporten var ytterligere å styrke OEDs eieroppfølgning gjennom økt kunnskap og forståelse av dette temaet, inkludert risikoen for lønnsomheten i Equinors internasjonale virksomhet i tilfelle videre oljeprisfall. Rapporten bygget på offentlig kjent informasjon, ble overlevert OED i april 2015, er offentliggjort og ligger vedlagt dette dokumentet.Ved årsskiftet 2019/2020 bad OED Arctic om å utarbeide en ny rapport om Equinors internasjonale virksomhet. Bakgrunnen for dette er at selskapets virksomhet har gjennomgått endringer siden den forrige rapporten ble utarbeidet, blant annet når det gjelder kostnadsbildet og oljeprisforventninger. I tillegg er det naturlig gitt tiden som har gått at departementet på ny får en grundig ekstern gjennomgang av denne virksomheten. Det var planlagt at dette arbeidet skulle iverksettes etter offentliggjøring av årsrapporten for 2019 i mars d.å. for å få tilgang til så mye offentlig informasjon som mulig. Arbeidet er blitt noe utsatt på grunn av Covid 19-pandemien, samt behov for å oppdatere pris- og kostnadsprognoser gitt den siste tids utvikling, men rapporten er under utarbeidelse og vil bli offentlig tilgjengelig.

Vedlegg til besvarelse