Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1708 (2019-2020)
Innlevert: 23.05.2020
Sendt: 25.05.2020
Besvart: 02.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Cecilie Myrseth (A)

Spørsmål

Cecilie Myrseth (A): Med bakgrunn i regjeringens smittevernråd, mener helseministeren at det er forsvarlig at Stortinget skal ha møte hvor alle 169 representanter fysisk må møte samtidig i stortingssalen?

Begrunnelse

På grunn av at KrF varsler full sal i forbindelse med behandlingen av bioteknologiloven tirsdag, må alle 169 stortingsrepresentanter møte samtidig i stortingssalen, på tross av at stortinget selv har bestemt å kun møte med 87 representanter for å hensynta smittevernreglene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: De grunnleggende smitteverntiltakene er: syke personer skal holde seg hjemme, god hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold og kontaktreduserende tiltak.

Så langt det er mulig bør det holdes minst én meters avstand mellom personer gjennom hele arbeidsdagen. Stortinget er en arbeidsplass som har ansvaret for organisering av egne møter. Min vurdering er at gjennom tiltakene Stortinget har gjort forholder de seg til til regelverket. Bruk av pleksiglass mellom representantene for å hindre smitte under en votering som vil vare mer enn 15 minutter fremstår som et godt smitteverntiltak.